ผู้สอน
ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

พัลส์เทคนิคหน่วยที่ 9


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18142

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน


คำอธิบายชั้นเรียน

พัลส์เทคนิคหน่วยที่ 9