ผู้สอน
ลลิตา วงค์วิริยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่15


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18156

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชากฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law) com 3103 sect 04