เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอให้สนุกกับการเรียนนะครับ..หนูๆ