เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน

อมรศักดิ์ นพเดช

โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอให้สนุกกับการเรียนนะครับ..หนูๆ