ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ผู้สอน

ชุติมา ใจกระจ่าง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18158

สถานศึกษา
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำให้การนำเสนองานทำได้สะดวกง่าย และผลงานมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.