ผู้สอน
ภาวิณี ทองแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เงิน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18161

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดเสม็ดจวน


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้า้ใจเรื่องเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน