นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2


ผู้สอน
นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

Class ID
18172

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"
คำอธิบายวิชา

วิชา งานช่าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)