เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธันยธร ตวงวาสนา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วิชาพื้นฐานที่สอนการเขียนโปรแกรมภาษา html และการสร้างโครงงาน