ผู้สอน
ธันยธร ตวงวาสนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18176

สถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานที่สอนการเขียนโปรแกรมภาษา html และการสร้างโครงงาน