เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรียนรู้และสนุกกับภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ประวัติของภาษาซี ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมภาษาซี โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี ความหมายสัญลักษณ์รูปภาพของโฟลวชาร์ ตัวแปรและชนิดของข้อมูล การใช้คำสั่งและรูปแบบ printf( ) , scanf( ) เครื่องหมายการดำเนินการในภาษาซี ฟังก์ชันใช้ในการรับและแสดงข้อมูล ฟังก์ชัน if ทางเลือกเดียวฟังก์ชัน if สองทางเลือก ฟังก์ชัน if หลายทางเลือก ฟังก์ชัน switch ฟังก์ชัน goto ฟังก์ชันwhile ฟังก์ชัน do while ฟังก์ชัน for ฟังก์ชัน break ฟังก์ชัน continue การเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชันวนรอบการทำงาน ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี