ม.3 2-2558 (Microsoft Excel)
ผู้สอน

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม.3 2-2558 (Microsoft Excel)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18194

สถานศึกษา
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วิชา การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.