ผู้สอน
ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ออปแอมป์ หน่วยที่ 15


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18200

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน


คำอธิบายชั้นเรียน

ออปแอมป์ หน่วยที่ 15