คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ผู้สอน

น้ำเพชร เกื้อเสนาะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18205

สถานศึกษา
NSTRU

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.