การบริหารจัดการชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นการทำให้ผู้เรียนรู้