โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม2
ผู้สอน

raweewan suksarn

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18220

สถานศึกษา
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ม. 6 ภาคเรียนทึ่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.