6/1-2/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนเพื่อการศึกษาเนื้อหา ใบความรู้ ทำแบบฝึกหัด โต้ตอบ สอบถามความรุ็ บันทึกการเรียนรู้ และเก็บคะแนนนักเรียน