เว็ยช่วยสอน
ผู้สอน

นางสาว ลีฮะห์ เจ๊ะเล๊าะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เว็ยช่วยสอน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18247

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างบทเรียนบนเว็บให้มีประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.