ผู้สอน
นางสาว เสาวนีย์ จะปะกียา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

งาน 2คอม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18256

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ClassStart.org