เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ผู้สอน

นางสาว วาผะ มะมิง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18267

สถานศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

วาฟะ มะมิง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.