การเรียนผ่านเว็บ
ผู้สอน

สายน๊ะ กามานะไท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนผ่านเว็บ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18268

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่ง เช่น ประวัติของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ความหมายและประโยชน์ของอีเลิร์นนิ่ง รากฐานของอีเลิร์นนิ่ง การจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการรายวิชา การออกแบบการสอนสำหรับอีเลิร์นนิ่ง การออกแบบเว็บ การเลือกเครื่องมือ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.