homeEnglish kinds
person
English kinds

ผู้สอน
นางสาว วรรณี ราตรีพรึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
English kinds

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1827

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บทเรียนนี้นี้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักเรียนรู้สึกชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)