เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English kinds

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทเรียนนี้นี้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักเรียนรู้สึกชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น