homeEnglish kinds
personperson_add
English kinds

ผู้สอน
person
นางสาว วรรณี ราตรีพรึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
English kinds

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1827

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนนี้นี้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักเรียนรู้สึกชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)