การออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้าใจการออกเเบบภาพกราฟิกได้เป็นอย่างดีเเละสามรถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้