เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อับดุลเสนีย์ ทองดี

มหาวิทยาราชภัฏยะลา

นักเรียนสามารถเข้าใจการออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมเตอรืได้เเละสมารถสร้างภาพกราฟิกด้วยตนเองได้