การออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

อับดุลเสนีย์ ทองดี

มหาวิทยาราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้าใจการออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมเตอรืได้เเละสมารถสร้างภาพกราฟิกด้วยตนเองได้