การออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

อับดุลเสนีย์ ทองดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เเละนำการออกเเบบบภาพกราฟิกไปใช้ในในชีวิตประจำวันได้