ผู้สอน
นางสาว รอซีดะ ยะปา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18298

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานของเรา ช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น สะดวกและแม่นยำมากขึ้น การจะได้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลเต็มที่ เราต้องรู้วิธีการทำงาน ตลอดจนลักษณะต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน