เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานของเรา ช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น สะดวกและแม่นยำมากขึ้น การจะได้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลเต็มที่ เราต้องรู้วิธีการทำงาน ตลอดจนลักษณะต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน