homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ผู้สอน
นาง ปทิมจันทร์ ปันนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
183

สถานศึกษา
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

ครูประจำชั้น นางปทิมจันทร์  ปันนะ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน  ชาย 11 คน  หญิง  13  คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)