คอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นางสาว รอซีดะ ยะปา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18300

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานของเรา ช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น สะดวกและแม่นยำมากขึ้น การจะได้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลเต็มที่ เราต้องรู้วิธีการทำงาน ตลอดจนลักษณะต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.