ม.4 2-2558 (Dreamweaver)
ผู้สอน

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม.4 2-2558 (Dreamweaver)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18304

สถานศึกษา
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นม. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายวิชา Dreamweaver


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.