5/3

ผู้สอน
นาย ณวิธ แซ่ฉั่ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
5/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1831

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

555555555555555555555555

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

 

อ5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)