มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-58
ผู้สอน

นางสาว ชาพิมญชุ์ แซ่ลิ้ม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18310

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.