ดนตรี ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุชิน ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

ห้องเรียนดนตรีนักเรียนชั้น ม่.2