ผู้สอน
อานาตี เจ๊ะหะะมะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18317

สถานศึกษา

โรงเรียนบำรุงศาสน์


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4