เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4