การคลังสาธารณะ


ผู้สอน
นางสาว อัสณีดา เจ๊ะมุ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การคลังสาธารณะ

รหัสวิชา
1832

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

 

1. มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ของรัฐจากการเก็บภาษี การก่อหนี้สาธารณะ และสวัสดิการของรัฐ
3. ให้ความสำคัญถึงหน้าที่ในการเสียภาษี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books