การตลาดสินค้าประมงสำหรับเจ้าของธุรกิจ-การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

คำอธิบายชั้นเรียน

การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของทรัพยากรน้ำเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง