การตลาดสินค้าประมงสำหรับเจ้าของธุรกิจ-การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของทรัพยากรน้ำเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง