ผู้สอน
ภูริชญา เกียรติบุญยาฤทะิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18328

สถานศึกษา

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้