สุขศึกษาม.4

พชรพล เจริญพักตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตประจำวัน