สุขศึกษาม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พชรพล เจริญพักตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตประจำวัน