สังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัญชุรี คนมั่น

กศน.อำเภออรัญประเทศ

เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา