สังคมศึกษา

อัญชุรี คนมั่น

กศน.อำเภออรัญประเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา