เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มนุษยา บุศดี

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ