ผู้สอน
เอกชัย แก้วข้อนอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18337

สถานศึกษา

โรงเรียนนารานุบาล


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์