ผู้สอน
ชไมพร ถาวรทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18338

สถานศึกษา

กศน.อำเภออรัญประเทศ


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การใช้ภาษาได้ถูกต้อง