homeชั้นประถมศึกษาปีที่4
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
person
นางสาว รอสนะห์ มูซอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1835

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 อยากให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและวัยของเด็ก ไม่ให้ห้องเรียนดูเกะกะเกินไปสร้างบรรยากาศให้มันน่าเรียน จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการตกแต่งห้องเรียนเช่น จัดบอร์ด ติดป้ายต่างๆที่ทำให้เด็กสนใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)