ชั้นประถมศึกษาปีที่4


ผู้สอน
นางสาว รอสนะห์ มูซอ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่4

รหัสวิชา
1835

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

 อยากให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและวัยของเด็ก ไม่ให้ห้องเรียนดูเกะกะเกินไปสร้างบรรยากาศให้มันน่าเรียน จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการตกแต่งห้องเรียนเช่น จัดบอร์ด ติดป้ายต่างๆที่ทำให้เด็กสนใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books