ภาษาไทย
ผู้สอน

อินทิรา ลาวัณย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18350

สถานศึกษา
โรงเรียนนารานุบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านออกเสียง บอกความหมายของคำ คัดลายมือตัวบรรจง เขียนสะกดคำได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.