ผู้สอน
ธีรชัย อ่อนสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตสาสตร์ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18369

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านแสนสุข


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา เราสามารถcopy วางได้