ผู้สอน
วันทนา ลิขิตปัญญา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ไทย 1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18374

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโป่งคอม


คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง สามารถเล่าเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง