ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปวส.2
ผู้สอน

ดวงทิพย์ คุ้มคง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปวส.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18396

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ นศ.ปวส.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.