มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

ภัทรานี พลลา

โรงเรียนบรบือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9