homeมัธยมศึกษาตอนต้น
personperson_add
มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สอน
ครู กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว ครูนรวีร์ เสาแบน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
184

สถานศึกษา
กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  เรียนวิชาต่อไปนี้

1. ศิลปศึกษา(ทช21003)

2. โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)

3. สบู่สมุนไพร(พว02004)

4. ทรัพยากรของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(สค22001)

5. อาเซียนศึกษา(สค02015)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)