homeมัธยมศึกษาตอนต้น
person
มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สอน
ครู กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว ครูนรวีร์ เสาแบน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
184

สถานศึกษา
กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว

คำอธิบายวิชา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  เรียนวิชาต่อไปนี้

1. ศิลปศึกษา(ทช21003)

2. โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)

3. สบู่สมุนไพร(พว02004)

4. ทรัพยากรของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(สค22001)

5. อาเซียนศึกษา(สค02015)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)