มัธยมศึกษาตอนต้น


ผู้สอน
ครู กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว ครูนรวีร์ เสาแบน
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา
184

สถานศึกษา
กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว

คำอธิบายวิชา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  เรียนวิชาต่อไปนี้

1. ศิลปศึกษา(ทช21003)

2. โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)

3. สบู่สมุนไพร(พว02004)

4. ทรัพยากรของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(สค22001)

5. อาเซียนศึกษา(สค02015)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books