ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

นางสาว คอลีเยาะ ดือราแม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1840

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

       ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้รู้จักประวัติความเป็นมา นิกายที่สำคัญ หลักคำสอนพื้นฐาน   คัมภีร์ทางศาสนา  ให้มีความรู้   ความเข้าใจ  . ยึดมั่น  ศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.