ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ผู้สอน
นางสาว คอลีเยาะ ดือราแม
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
1840

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

 

 

       ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้รู้จักประวัติความเป็นมา นิกายที่สำคัญ หลักคำสอนพื้นฐาน   คัมภีร์ทางศาสนา  ให้มีความรู้   ความเข้าใจ  . ยึดมั่น  ศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books