คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3/1
ผู้สอน

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18411

สถานศึกษา
โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่3/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.