ชั้นม.5/2

มงคล ปิ่นถาวร

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับห้องม.5/2 เท่านั้น