ชั้นม.5/3

มงคล ปิ่นถาวร

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนห้องม.5/3 เท่านั้น