5/9 ห้องเรียนผึ้งซนคนอัจฉริยะ

ปวริศร์ ศรีทะแก้ว

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสมาชิก 5/9 ผึ้งซนคนอัจฉริยะทุกท่าน ห้องเรียนที่จะทำให้ผึ้งซนได้รู้ซึ้งเกี่ยวกับ "MATH"


Mathematics "คณิตศาสตร์แสนสนุก"

Arithmetic "การคำนวณด้วยความเข้าใจ"

Thinking "การคิดอย่างมีหลักการ"

Happiness "ความสุขในการเรียน"